Onlinekurser inom arbetsmiljöutbildning

Målet med kompetensutveckling är att vara ett självklart val för alla företag och organisationer som vill öka sina medarbetares kompetens. Det viktigaste är att människor lever ett rikt och lyckligt liv och därför ser sitt arbete genom färdigheter. Deras utbildningsplatser har spridit sig över hela landet och gjort det tillgängligt för alla.

Bättre Arbetsmiljö och BAS P/U Online

Kompetensutveckla erbjuder utbildning online och skräddarsyr dem efter ditt företags kompetensutbildning. Dessa utbildningar är huvudsakligen utbildning i arbetsmiljö, utbildning i samarbetssamordnare för byggmiljö och även utbildning av säkerhetsrepresentanter.

Bättre Arbetsmiljö (BAM) är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning. Denna utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och dess arbete. Syftet med BAM är att ge deltagarna grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda bör fungera kring arbetsmiljöfrågor.

BAS P/U lämpar sig till dem som redan har genomgått BAM utbildningen. Utbildningen är bra att gå eftersom enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planeringar och projektering. Detta motsvarar BAS P, samt det ska även finns en för utförande, detta motsvarar BAS U. Dessa personer ska utses av byggherren. Det är viktigt att kunna stärka att man besitter sin kompetens om man innehar någon av dessa roller.