Att tänka på inför din cd/dvd produktion

Att tänka på inför din cd/dvd produktion

Innan en ljudfil kan lämnas in för duplicering måste en NCB-anmälan göras.
Ncb-numret, eller katalognumret identifierar din cd-produktion och detta nummer kan
ni skapa fritt tex CD001. Katalognummret bör reflektera artist och utgivningår i första
hand. Anmälan till NCB (Nordiska Copyright Byrån) görs online och är obligatorisk!

cdmusik

Vid audio-duplicering brukar dom endast ta emot en färdig audio-cd tillsammans med ett ganska standardiserat formulär på de flesta företag för cd tryck och dvd tryck. Trycksakerna bör läggas på en separat cd eller ev. skickas som en nedladdningslänk via e-post. Vi läser sedan in och kontrollerar din cd så att den är felfri. Notera dock att dom inte brukar ”mastra” ditt material eller
hanterar det annat än som ren digital data. Detta för att ljudet och kvaliteten inte
ska försämras eller på annat sätt förvrängas. Se därför till att din audio-master är
korrekt, att alla spår är i rätt ordning och att alla pauser mellan spåren är korrekta.
Detta är speciellt viktigt om du tar fram en ”live”-skiva utan pauser mellan spåren.