Badrumsrenovering

Misstag kan bli dyra när man bygger eller ska göra en badrumsrenovering.

Därför är det viktigt att planera noga och följa de regler som gäller. Enklast är att välja en auktoriserad leverantör, då står leverantören för att arbetet blir rätt utfört. Vissa försäkringsbolag ersätter bara skador i ett badrum om jobbet är utfört av en auktoriserad fackman.

Vill man göra delar av jobbet själv regleras badrummets utformning i första hand av Boverkets krav. Men, för att vara säker på full ersättning från försäkringsbolaget krävs oftast också att man byggt enligt regler som utarbetat av branschorganisationerna Byggkeramikrådet eller Golvbranschen. De två organisationernas regler skiljer sig dock något åt. Därför är det smart att ta reda på det egna försäkringsbolagets krav innan man börjar jobbet.

badrumsrenovering

Oavsett om det är du eller en professionell som ska utför jobbet så är det viktigt att dokumentera hur det gått till och vilka material som använts, ta gärna foton. Materialet kan bli viktigt om man till exempel vill sälja, eller byta försäkringsbolag. Tänk på att spara kvittot om du anlitar en leverantör. Renovera badrum Stockholm

Sedan några år har kraven på tätskikt skärpts eftersom det visat sig att flytande och rollade tätskikt visserligen varit vattentäta, men är inte lika ångtäta. Har man en golvbrunn som är sedan före 1990 är det också viktigt att byta den om man renoverar eftersom kraven ser annorlunda ut idag.

Elarbeten i våtrum ska utföras av fackman. Kontrollera att kraven på hur nära badkar och dusch man får sätta el på www.elsakerhetsverket.se. Det är också lika viktigt att kolla vilken säkerhetsgrad elapparaterna måste ha.

För att få det lättare att städa så köp in skåp och andra badrumsmöbler som är så när taket som möjligt för att slippa att det samlas så mycket damm.