Behöver du hjälp att överklaga ett LSS beslut

Ifall du behöver hjälp att ansöka eller överklaga ett lss beslut finns assistansjuristerna till din tjänst. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionsnedsättning och deltar vid hembesök och vid muntliga domstolsförhandlingar när det gäller kommunens och försäkringskassans omprövningar. Assistansjuristerna hanterar även ärenden gällande anpassning av bostad, vårdbidrag, samt att hjälpa assistansbolag att ansöka om tillstånd från IVO för att kunna bedriva verksamhet.

Assistansjuristerna sköter alla myndighetskontakter åt dig så att ni kan fokusera på annat. De tar hand om alla telefonsamtal och inhämtar de intyg som krävs. Assistansjuristerna kommer alltid stå på din sida då de har ett stort engagemang för funktionsnedsattas rättigheter. De håller en ständig kontakt med dig så att du vet vad som händer i ärendet och att du ska kunna känna dig trygg under hela processen.