Utveckling och effektivisering av ditt team

Utveckling är nyckeln till ett förnyande av god moral och effektivare samarbetsförmåga i ett team. Är ni ett företag eller en organisation som vill stärka era gruppmedlemmars förmågor att kunna ta vara på varandras förmågor samtidigt som de lär sig viktiga verktyg för ledarskap? Corecode erbjuder flera kurser inom ledarskap, personlig utveckling, självinsikt och många fler viktiga byggstenar som tillsammans utgör en stabil grund för en professionell arbetsmiljö!

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning där du får träna på riktiga ledarskapsmetoder som går att applicera i flera arbetsmiljöer där du antingen är chef eller person med ansvar. UGL genomförs med praktiska övningar i en grupp av personer som inte känner varandra sedan tidigare. En viktig del i ditt ledarskap ligger i förmågan att kunna jobba professionellt med nästan vem som helst utan tidigare relationer.

På 5 dagars internat får du totalt 48 timmars utbildningstid där du tränar på beslutsfattning och problemlösning i grupp. Hur du som ledare tar vara på medlemmarnas olika förmågor, kommunikationen mellan medlemmarna, konflikthantering och feedback. Gruppen består av 8 – 12 deltagare och leds av certifierade handledare som även är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och aktivt kvalitetssäkrar utbildningen.

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap

Genus, jämställdhet och jämlikhet är områden som flera organisationer och företag saknar kunskaper om. Vad är okej att säga till varandra på en professionell arbetsplats? Vilka åtgärder kan man ta för att förebygga sexuella trakasserier, härskartekniker och andra ovälkomna beteenden på arbetsplatsen? Genom JGL får du mer kunskap kring normer, jämställdhet, jämlikhet och genus som kan användas för att ta fram metoder som hjälper ditt ledarskap.

Genom utbildningen fyller du på din kunskapsbank med kunskap om destruktiva strukturer så att du självständigt ska kunna förhålla dig sakligt till frågor kring jämställdhet och jämlikhet. Genom en sammanfogning av praktiska och teoretiska övningar så får du en utbildning som är beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkrad.