Motverka ett dåligt rykte online

Ett starkt rykte online är viktigt i dagens samhälle, oavsätt om du är arbetsökande eller en VD över ett företag. Har du ett dåligt online rykte så kommer det första som folk ser när dom söker på dig vara negetiva inlägg.

Ett rykte online är lite som ett slott. Ett starkt slott är inte lätt att förstöra mendans ett svagt slott kan nästa vem som helst att kunna förstöra det och det är inte så lätt att bygga upp det ur ruiner.

Med andra ord så kommer att starkt online rykte att inte lika lätt förstöras av någon konkurrent eller en ovän, pågrund av att du har lyckats ranka upp alla foton/ inlägg som utspegla dig posetivt.

Ditt rykte online är viktigt för dig, det kan förstöra mer än va många tror. Var på den säkra sidan och jobba upp ditt rykte online och kom ihåg att det är ett ständig jobb.