Minska sjukfrånvaron med företagshälsa

I dagens samhälle är det viktigt att hålla sig frisk, dels för att det är för dyrt som arbetstagare att vara sjukskriven och den demografiska utvecklingen leder till att allt fler måste försörja sig själva till en högre grad. Sen är det viktigt för företag och organisationer att personal håller sig friska och arbetsföra för att det är en kostnad som arbetsgivare att ha personal som är sjukskrivna eller inte kan utföra vissa delar i sitt arbete. Utvecklingen ser även ut så att arbetslivet kommer vara längre och det behövs då att man kan arbeta effektivt.

Det är viktigt att arbetsplatsen är säker och har goda arbetsförhållanden. En god arbetsmiljö gör att man inte sliter ut sig och inte heller stressa sönder sig i förtid. För många företag som tänker på det bästa för arbetstagarna så finns det företagshälsovård, det är även lätt att implementera och väldigt viktigt. Qurant erbjuder en digital företagshälsa där man enkelt och effektivt sköter allting digitalt, allt från sjuk/vab till friskärenden. Med en proaktiv företagshälsovård så ges möjligheten att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och på så sätt kunna arbeta proaktivt för att stoppa det. Satsa på en hållbar och proaktiv företagshälsa och se det som en investering i anställda och företaget.