Minska sjukfrånvaron med företagshälsa

I dagens samhälle är det viktigt att hålla sig frisk, dels för att det är för dyrt som arbetstagare att vara sjukskriven och den demografiska utvecklingen leder till att allt fler måste försörja sig själva till en högre grad. Sen är det viktigt för företag och organisationer att personal håller sig friska och arbetsföra för […]

Viktigt att hålla det rent i tider som dessa

Nu när viruset COVID-19 sprids över land och rike så är det extra viktigt att hålla det rent och kliniskt hemma. Det är viktigt att tänka på att alltid tvätta händerna både ofta och noga med både tvål och vatten. Det är också extra viktigt att undvika att röra vid sina ögon, näsa och mun. […]