Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Varför det är viktigt att genomföra ventilationskontroller - PXA

Varför det är viktigt att genomföra ventilationskontroller

I Sverige är det obligatoriskt för en certifierad besiktningsman att utföra regelbundna kontroller av ventilationssystem i de flesta byggnader. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Inspektören kommer också att ge förslag på hur man kan minska energiförbrukningen för ventilationen utan att äventyra inomhusmiljön.

Varför är ventilationskontroller viktiga?

Luftkvaliteten inomhus är viktig för både vår hälsa och vår komfort. Dålig inomhusluftkvalitet kan orsaka eller förvärra ett antal hälsoproblem, bland annat luftvägsinfektioner, huvudvärk och trötthet. Det kan också få oss att känna oss täppta och obekväma. Därför är det så viktigt att se till att våra ventilationssystem fungerar som de ska.

En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) bidrar till att se till att våra ventilationssystem håller måttet och att de inte slösar energi i onödan. Kontrollerna hjälper oss också att identifiera eventuella problem så att vi kan åtgärda dem innan de orsakar större skador.

Vad händer under en ventilationskontroll?

Under en ventilationskontroll bedömer inspektören ventilationssystemets skick och testar dess prestanda. Inspektören kommer också att kontrollera om det finns tecken på mögeltillväxt eller vattenskador. När inspektören har slutfört inspektionen lämnar han eller hon en rapport med sina resultat och rekommendationer.

Slutsats

Det är viktigt att låta en certifierad inspektör kontrollera ditt ventilationssystem regelbundet, i de flesta fall finns detta nedskrivet i fastighetens underhållsplan. Dessa kontroller bidrar till att säkerställa att din inomhusluftkvalitet är god och att ditt ventilationssystem fungerar som det ska. De kan också hjälpa dig att spara pengar på energikostnaderna genom att identifiera sätt att förbättra systemets effektivitet.