Tillvägagångssätt när man bygger ett våtrum

När det gäller att bygga ett våtrum är varje enskilt lager viktigt. Från flytkittet till fuktbarriären till vattentätning, primer, fästelement och fogmassa – varje element spelar en avgörande roll för att säkerställa badrummets övergripande kvalitet och livslängd.

Varför varje lager är viktigt

Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av dessa lager och varför de är så viktiga vid byggandet av ett våtrum.

Flytspackel:

Flytspackel hjälper till att ge värmeisolering och skydda badrummet från fukt.

Fuktbarriären:

Tätskikt håller badrummet torrt genom att förhindra att vatten sipprar in genom eventuella sprickor eller luckor.

Vattentätning:

Vattentätningen hjälper till att förhindra eventuella vattenskador genom att skapa en ogenomtränglig barriär mot vatten.

Fästanordningar:

De hjälper till att hålla kakelplattan på plats och ger även stöd för eventuell vikt som kan läggas på dem.

Fogmassa:

Fogmassan hjälper till att fylla eventuella luckor mellan plattorna och ger också ett extra skydd mot fukt.

Slutsats

Som du kan se är vart och ett av dessa lager viktigt i sin egen rätt och om du utelämnar ens ett av dem kan det potentiellt äventyra kvaliteten och livslängden på ditt våtrum. Det är därför det är så viktigt att ta ett tillvägagångssätt lager för lager när du bygger ett från grunden – allt annat skulle vara att göra dig själv en björntjänst.