Teologi: kunskapen om religion

Teologi delas ofta in i tre huvudgrenar: systematisk, historisk och praktisk. Systematisk teologi omfattar en ordnad och sammanhängande studie av den kristna läran medan historisk teologi tittar på utvecklingen av teologiska idéer över tid. Praktisk teologi fokuserar på hur teologiska begrepp kan användas för att ta itu med verkliga frågor och problem.