Skapa inre ro med yoga

Syftet med att utföra yoga är för att genom olika tekniker skapa inre ro. Att kunna släppa på spänningar man har i kroppen och därigenom också minska sin stress.

En typ av yoga riktad mot tjejer för dem att skapa hormonbalans i kroppen heter Hormonyoga och är framtaget av Ellen Engvall. Det är en body-mind träning som bidrar till att man ska mår bra samt vara energifylld och nöjd.

Ellen Engvall har sedan 2011 arbetat med och utbildat andra i yoga inom typerna Hormonyoga, Gravidyoga och Mediyoga.