Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol34/69/52p3234n4ol9va4/pxa.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Ny skorsten/rökrör - PXA

Ny skorsten/rökrör

Efter mer än ett års forskning lanserar ett svenskt företag ett skorstensrör som står emot de aggressiva salter och syror, som ställer till problem vid modern, effektiv spannmålseldning. Spannmål som bränsle blir allt hetare, dock inte i dubbel bemärkelse. Med ny teknik och två-stegsbrännare följer lägre rökgastemperaturer – men också oönskade bieffekter.

Låga temperaturer ger problem

Konstgödsel och andra ämnen i markerna binds i grödorna och följer med i kretsloppet till förbränningen. När brännaren går på halvfart och rökgastemperaturen är låg, samverkar salter och syror med kondens och angriper all metall i skorsten. Även pannan kan i vissa fall angripas. – Det var i maj, juni förra året som vi fick de första rapporterna om insatsrör som var helt perforerade på grund av punktkorrosion, berättar Ulf Johnson på Nordiska Skorstensprodukter. Eftersom spannmål eldats i många år utan problem – och ny brännarteknik nyligen introducerats – låg det nära att misstänka ett samband. Speciellt som äldre brännare enbart haft ett läge; full effekt och hög temperatur. – När vi analyserade skadade rör, såg vi att angreppen framför allt orsakades av klorider (salt), men även av myr- och ättiksyra. Produkter som frigörs och fälls ut i skorstenen vid låga rökgastemperaturer.

Rostfritt rör lösning

Lösningen blev ett helt nytt, böjbart skorstensrör. Tillverkat av en unik rostfri stållegering, som är resistent mot angrepp av dessa ämnen. – Efter forskning, analyser och kontakter med olika materiallaboratorier är tillverkningen nu i gång. Vi har också byggt om vår produktion och utvecklat våra befintliga maskiner för att kunna tillverka det nya röret, förklarar Ulf Johnson. Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.