Kontorsskyltar och hur de påverkar arbetsmiljön och produktiviteten

Kontorsskyltar är viktiga för ett företags framgång. De hjälper människor att identifiera kontoret, vet vart de ska vända sig i nödsituationer och ger information om vad som händer inne i byggnaden.

Det finns många olika typer av skyltar som kan användas i en kontorsmiljö. Vissa är vanligare än andra så vi kommer att fokusera på dem här.

1) En skylt som används för att visa var utgången är vid en nödsituation

2) En skylt som markerar ett konferensrum eller mötesområde

3) En skylt som visar hur man tar sig till en specifik avdelning eller våning

4) En skylt för drifttimmar och dagar

5) En skylt för vad som finns på en given avdelning eller våning

6) En skylt för vem som upptar ett givet område