En arbetsmiljöstrategs roll

En hälso- och säkerhetsstrateg är en yrkesman som hjälper företag genom förändringsprocesser. Deras fokus ligger på att se till att de anställda är friska och säkra i tider av förändring, t.ex. när ett företag minskar sin personalstyrka eller genomgår andra typer av övergångar. Även om rollen som arbetsmiljöstrateg ofta förknippas med fysisk hälsa och säkerhet spelar de också en roll för mental hälsa och psykiskt välbefinnande. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hälso- och arbetsmiljöstrategens roll mer i detalj.

Det första man måste förstå om rollen som arbetsmiljöstrateg är att deras fokus ligger på att skydda anställda under förändringsprocesser. Detta innebär att de arbetar med chefer för att planera för förändringar, till exempel nedskärningar, och se till att de anställda hålls säkra under dessa perioder. De arbetar också med de anställda för att hjälpa dem genom förändringsprocesser, till exempel genom att ge stöd och vägledning. Dessutom arbetar hälso- och säkerhetsstrateger tillsammans med företag för att skapa policyer och förfaranden som skyddar de anställda under förändringstider. De kan till exempel utarbeta riktlinjer för långtidsledighet för anställda som upplever stress på grund av en förändringsprocess. Slutligen arbetar strategerna för hälsa och säkerhet också med organisationer för att skapa planer för att reagera på nödsituationer, t.ex. bränder eller naturkatastrofer.

Sammanfattningsvis är arbetsmiljöstrategens roll att skydda de anställda under förändringsprocesser. Detta gör de genom att samarbeta med chefer för att planera för förändringar, genom att samarbeta med anställda för att ge stöd och vägledning, genom att utarbeta riktlinjer och förfaranden för anställdas säkerhet och genom att skapa planer för att hantera nödsituationer. Om du är ett företag som går igenom en förändringsperiod kan du överväga att anlita en strateg för hälsa och säkerhet för att skydda dina anställda.