Sjukhusen under pandemin – oroväckande

Det har nog inte undgått någon att vi lever i en värld där pandemin sprids snabbt. Många rykten sprids om hur sjukhus hanterar situationer samtidigt som media försöker hålla sig vid liv och sprider ännu mer oro med propaganda. Några av de sjukhusen som tar hårt på denna pandemin är Södersjukhuset, just nu så har dem besöksförbud på Södersjukhuset. Detta för att minska risken för smittspridning av covid-19 för sjukhusets patienter och vårdpersonal. Detta är ett väldigt bra sätt att hantera pandemin på, tyvärr så hjälper det enbart patienterna från att bli friska från deras nuvarande sjukdomar då pandemin fortsätter härja fritt utanför sjukhuset. Vilket betyder att så fort patienterna blir utskrivna från sjukhuset så löper dem en stor risk att insjukna i viruset, speciellt om dem är i riskgruppen som är äldre personer från 65 år och uppåt och/eller om man har en bakomliggande sjukdom som till exempel, cancer, problem med lungor eller diabetes.

För läkarna på Södersjukhuset är det inte lätt, då det är extra viktigt för dem att hålla sig friska eftersom att det råder en brist på läkare. Enligt Wikipedia så har Södersjukhuset 642 vårdplatser och klassas som ett akutsjukhus. Det är beläget i centrala Stockholm på Södermalm.