Rive – utbildning inom arbetsrätt

Rive Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och specialiserar sig inom arbetsrätt. Rive erbjuder utbildningar inom arbetsrätt.

Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid enkla att lyckas. Det finns vanligtvis mycket att tänka på och många saker att tänka på. Detta är mycket viktigt, om du hamnar i oenighet är det viktigt att du har rättigheterna på din sida. Det kan bland annat handla om vad du lagligt får göra och inte göra. De flesta känner inte till sina rättigheter i uppsägning.

Arbetsrätten gäller reglerna för arbetsförhållanden. Det kan till exempel vara ett förhållande mellan anställda och arbetsgivare. Arbetsrätten har två delar, individuella och kollektiva. Individuell arbetsrätt gäller för relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, vilket exemplifieras av LAS (lagen om anställningsskydd). Kollektiv arbetsrätt gäller i allmänhet kollektivavtal.

Stipendium från Rive

Har du studerat juridik och skrivit ditt examensarbete inom arbetsrätts området. Då har du möjlighet att ta hem Rive Juridiska Byrå AB Stipendium om 30 000kr, för juridikstudenter. Detta stipendium utges varje år av Rive och tilldelas till den som de anser har skrivit den bästa examensuppsats inom arbetsrättens område under det året som de examinerades. Syftet med stipendiumet är att lyfta juridikstudenters intresse för arbetsrättens område och deras personliga utveckling samt engagemang för arbetsrättsliga frågor i samhället.