Höghöjdsarbete och fasadrenovering i Stockholm

Vid fasadrenovering eller andra typer av projekt på fasad och tak så krävs alltid större maskiner för att ta sig upp och oftast alltid med livet som insats just för att det handlar om så höga höjder. Det minsta lilla fel och man kan ligga på marken. Arbetsklättring är en ny form av höghöjdsarbete och Svensk Arbetsklättring är ett företag som håller på med just denna typen av byggbolag som är specialinriktat på höghöjdstjänster. Svensk Arbetsklättring utför flera olika tjänster som bland annat fasadmålning, höghöjdsarbete, fasadtvätt och fasadrenovering. Företaget är lokaliserat i Stockholm och är också där dem främst utför sin verksamhet.

Det kanske ser farligare och osäkrare ut men det är tvärtom, det är en mycket högre säkerhet då personalen genomgår regelbunden intern utbildning och träning sen är det också minimal miljöpåverkan då det inte behöver transporter, maskiner och markområdet vid arbetsplatsen, det krävs heller inga byggställningar.

Att jobba med höghöjdsarbete krävs endast reparbete och är både snabbt och smidigt sätt att få klart projektet på då det inte kräver mycket tid med transporter och maskiner.

Ska du vända dig till någon som utför fasadrenovering, underhåll eller inspektion och du tänker att du vill gå till någon miljövänlig, vänd dig då till Svensk Arbetsklättring.