Fixa en komplett IT lösning för ditt företag

Har du ett nystartat företag och behöver en komplett skräddarsydd IT lösning? eller behöver ert befintliga företag en helt ny IT lösning. Med en IT lösning så syftas informationssystem. Ett informationssystem eller IT-system definieras ofta som ett system som tillhandahåller IT-stöd och används för att samla in, lagra, bearbeta och sprida domäninformation, som stöder kommunikation och arbete inom och mellan organisationer. I själva verket består denna definition av tre delar. Först beskriver det konstruktionen av ett informationssystem som använder IT. För det andra beskriver det domänen för informationssystemets funktion att samla in, lagra, bearbeta och distribuera domäninformation (en domän är ofta en organisatorisk aktivitet, men kan också till exempel vara ett fordon, en persons medicinska historik eller geografisk plats). För det tredje beskrivs informationssystemets syfte att stödja kommunikation och arbete.

På ett brett sätt inkluderar ett informationssystem inte bara programvara och hårdvara för ett datorsystem, kommunikationsteknik och informationsinnehåll, utan också dess användare och deras organisationsprocess. Informationssystem är traditionellt uppdelade i administrativa databehandlingssystem, numera ofta benämnda affärssystem, som främst stöder affärsprocesser där människor är aktörer, och teknisk databehandling, som främst stöder maskiner och andra informationssystem.

101 Erbjuder smarta och kompletta IT lösningar och ger ditt företag stöd när det kommer till IT. Deras paket som de erbjuder är skräddarsydda IT lösningar för ditt företag, alltid till fastpris.