Ehsan Fadakar – Digital affärsutveckling

Ehsan Fadakar är både entreprenör och digital strateg som hjälper bolag att digitalisera, effektivisera och skala sin verksamhet. Fadakar har över 12 års erfarenhet inom digital affärsutveckling i medievärlden och har under sin karriär arbetat på bland annat Schibsted, Aftonbladet och N24-gruppen. Under sin karriär har han samlat på sig stora erfarenheter som han har nytta av när det kommer till att hjälpa dem flesta bolagen som antingen vill eller måste digitalisera sin verksamhet. På grund av mediebranschens svängiga utveckling så har Fadakar varit tvungen att tänka i nya banor för att leverera positiva resultat år efter år. Hans största konkurrenter är Facebook och Google, vilket gör att det inte finns några enkla vägar att ta. Det kräver stor erfarenhet, ett hårt jobb och framförallt ett stort engagemang för att lyckas.

Ehsan Fadakar erbjuder ett framgångsrikt upplägg där han går in som stöd till entreprenören genom affärsutveckling, design, UX till att utveckla produkten, lansera och fortsätta att stötta entreprenören långt senare. Det innebär att en entreprenör kan få vara just det – en entreprenör med fullt fokus på det han eller hon är väldigt bra på. Fadakar driver eget bolag vid namn Digibyrån Sverige AB, som han startade i början av 2018 och har sedan start hjälpt flera bolag att komma in på marknaden.