Att tänka på vid transport av farligt gods

Om du planerar att transportera farligt gods eller är inblandad i transport måste du genomföra ADR-utbildning. ADR-utbildning behövs av personer som är involverade i transport av farligt gods där bland föraren samt andra personer som kan vara delaktiga. Till exempel om någon åker med en förare eller en person som hjälper till att lasta och lossa.

Vikten av utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av ett farligt ämne. Utbildningen syftar också till att förhindra olyckor, men lär samtidigt ut vad man ska göra bäst vid en olycka, till exempel för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder skräddarsydda ADR-utbildning för kundens lokaler, såväl som egen lagerpersonal och andra deltagare som är involverade i transport. Företag behöver utbildning i ADR och farliga ämnen eftersom det är ett myndighetskrav för alla som hanterar farliga ämnen i någon form. För att företag ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna sändning ha genomfört minst en grundkurs i farligt gods. Förutom ADR-utbildning så erbjuder Amasis konsulttjänster inom kemikaliehantering samt farligt gods. Där erbjuder dem rådgivning som bland annat strategisk rådgivning gällande kemikaliehantering och farligt gods.