Läkemedel

Läkemedel är ett samlingsnamn för mediciner och de substanser som används för att bota, lindra, förebygga alternativt påvisa sjukdomar och andra åkommor. Förutom till människor finns det även läkemedel som är speciellt anpassade för att användas till djur.

Från början hade samtliga läkemedel en bas som främst bestod av olika medicinalväxter. Idag har vi kommit långt i utvecklingen och majoriteten av alla mediciner framställs syntetiskt. I de flesta fall tar man fram läkemedel ur en naturlig substans som modifieras.

Det finns flera olika tillvägagångssätt som används för att inta läkemedel. De flesta läkemedel tas oralt och utgörs av lösningar eller piller. Det finns även medicin som injekteras eller inhaleras. Vidare finns det läkemedel i form av plåster eller salvor. Läkemedel grupperas efter användningsområde och några vanliga läkemedelsgrupper är bland annat könshormoner, antibiotika, sedativa samt antidepressiva.

Läkemedel

Biverkningar

Det är inte helt ovanligt att man får obehagliga biverkningar av vissa läkemedel. Exempelvis är det relativt vanligt att man blir trött dagen efter när man har tagit sömnmedel kvällen innan. Ett annat exempel är att man kan få en nedsatt andning vid behandlingar som inkluderar morfin.

Försäljning av läkemedel

I Sverige är det endast tillåtet att sälja läkemedel ifall man har fått medgivande från Läkemedelsverket, myndighet eller EMA (EU:s läkemedelsmyndighet). Läkemedlet granskas och måste stämma överens med lagstiftningens anspråk kring kvalitet, säkerhet, effektivitet samt tillämpning. Innan läkemedlet accepteras och blir tillåtet granskas även dess bipacksedel samt produktresumé.

Före år 2009 var Apoteket AB ensamma om rätten till detaljhandeln av läkemedel i Sverige. I nutid är det däremot fritt att etablera sig inom grossisthandeln men det finns två huvudaktörer vilka är Kronans Droghandel samt Tamro. Majoriteten av alla läkemedel kräver recept för att kunna hämtas ut men det finns även de medel som går att köpa över disk.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är ett samlingsnamn på de läkemedel vars verksamma beståndsdel kommer från naturen. Dessa läkemedel används till egenvård och är uppdelade i traditionella växtbaserade läkemedel samt växtbaserade läkemedel. Det är en myt att naturläkemedel inte ger några biverkningar, dessa medel kan precis som vanliga läkemedel ge oönskade biverkningar.

Naturläkemedel

Läkemedelsmissbruk

Läkemedelsmissbruk är det missbruk som kommer från beroende av läkemedel som är narkotikaklassade. Vid missbruk av läkemedel handlar det främst om sömnmedel, smärtstillande, ångestdämpande eller någon annan form av psykofarmaka. Denna typ av missbruk kan uppstå i samband med en vårdsituation då personen får receptbelagd medicin som är narkotikaklassad utskriven som denne sedan missbrukar.

Läkemedel