5 kritiska faktorer att tänka på när du bygger en koidamm

Du funderar alltså på att bygga en koi damm. Bra! Koi är vackra, eleganta fiskar som utgör ett fantastiskt tillägg till varje oas på bakgården. Men innan du börjar finns det några saker du måste ta hänsyn till. I det här blogginlägget går vi igenom fem kritiska faktorer som du måste tänka på när du bygger en koidamm så att dina fiskar trivs i många år framöver. Då sätter vi igång!

Storleken spelar roll

När det gäller koidammar spelar storleken roll. Koi är stora fiskar som kräver mycket utrymme för att kunna röra sig och växa ordentligt. En liten damm räcker helt enkelt inte till. För att få plats med dina koi bör du sträva efter en damm som är minst 10 fot lång och 6 fot bred. Ju djupare desto bättre – koi trivs bäst i dammar som är minst en meter djupa.

Placeringen är nyckeln

Var du bygger din koidamm är lika viktigt som storleken på själva dammen. När du väljer en plats för din damm, se till att undvika områden där avrinning från gödningsmedel eller andra kemikalier kan förorena vattnet. Du bör också undvika träd och buskar – nedfallande löv kan leda till att oönskat skräp hamnar i vattnet och täppa till filtreringssystemen. På tal om filtrering…

Filtrering är ett måste

Koidammar kräver robusta dammfilter för att hålla vattnet rent och fritt från skräp. Koi är tunga ätare och producerar mycket avfall, så ett bra filtreringssystem är viktigt för att upprätthålla vattenkvaliteten och förhindra att skadliga gifter byggs upp i dammen. Leta efter ett filtreringssystem som innehåller både mekanisk och biologisk filtrering – detta kommer att säkerställa att din koidamm har det renaste och mest hälsosamma vattnet som möjligt.

Luftning är också viktigt

Luftpump för damm syresätter vattnet, vilket är avgörande för fiskarnas överlevnad, stöder aeroba bakterier och hjälper till att bryta ned avfallsprodukter. En luftpump som är ansluten till en luftsten som placeras på djupet av din koidamm gör susen. Se bara till att rengöra eller byta ut luftstenen regelbundet för att förhindra att den täpps till av skräp.

Vattenkvaliteten är viktig

Det viktigaste är att vara uppmärksam på vattenkvaliteten i din koidamm. Testa det regelbundet och vidta åtgärder för att se till att pH-värdet förblir stabilt . Ammoniak- och nitritnivåerna bör vara noll, medan nitratnivåerna bör vara låga. Dessa tre faktorer kallas tillsammans för kvävecykeln och spelar en avgörande roll för att hålla dina koi friska och lyckliga.

Att bygga en koidamm är ingen liten bedrift . Det finns många faktorer att ta hänsyn till om du vill att dina fiskar ska trivas . Men genom att följa dessa fem tips är du på väg att skapa en vacker oas på bakgården som du kan njuta av i många år framöver.