Sjukvård

Sjukvård är en verksamhet vars åtagande är att ta hand om de sjuka och skadade i samhället på en professionell nivå. Det finns en term inom sjukvård som är egenvård, och det är människor med skador och sjukdomar vars omfattningar inte är så svåra att de inte själva kan ta hand om det. I Sverige bedriver man sjukvården huvudsakligen i landstingskommunal regi, där den landstingsfullmäktige beställer den omfattning och bestämmer kostnaden för den beställda vården inom den regionen.

sjukvård

Den här verkställigheten kontrolleras av nämnder och styrelser som tillsätts med representanter från de politiska partierna enligt valresultatet. Men det är i Sverige även tillåtet med privat sjukvård. Privata sjukhus kan ta emot patienter så länge vården betalas av något landsting, av patienten eller någon privat sjukvårdsförsäkring tecknad av patienten.

 

Öppen och sluten vård

Inom sjukvård talar man om två termer som är öppen och sluten vård. Öppen vård innebär att den sjuke endast blir undersökt och behandlad på en sjukmottagning eller vårdcentral utan att läggas in, och sluten vård innebär vård med en patient som är inskriven på ett sjukhus.

sjukvård

Närsjukvård

Närsjukvård är ett samlingsbegrepp och innebär den vård som erbjuds nära hemmet, det är alltså dit man ska vända sig i första hand om man har vårdfrågor, vilket kan vara till vårdcentraler, mödravårdscentraler, rehabilitering, äldrevård m.m.