Så får du hjälp med att överklaga ett LSS beslut

Du som person som har omfattande funktionsnedsättningar har rätt till att ansöka om stöd och hjälp för att kunna ta dig igenom vardagen. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I lagen står det vilka personer som omfattas av lagen och dessa personer delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsregler. Den första gruppen hör dem personer med någon form av autism eller utvecklingsstörning. Den andra gruppen tillhör personer med funktionsnedsättning som blivit av hjärnskada eller kroppslig sjukdom och den tredje gruppen hör de med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Vid ansökan så kan det vara viktigt att det blir rätt och att man får med alla viktiga saker man behöver få med. Det kan då vara bra att ta hjälp ifrån en fullservicebyrå som hjälper personer som ingår i någon av dessa grupper och som söker hjälp med ärenden som att ansöka eller överklaga ett LSS beslut. Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som hjälper till med dessa ärenden och deltar vid hembesök och förhandlingar i domstol. Det är kommunens som bär ansvaret vid hantering av ansökningar och att lagen följs. Det är också kommunens ansvar att följa upp och ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda den hjälpen i mån om vad som är möjligt.